Bazy Danych MsSQL (SSMS)

UML: PROJEKTOWANIE I MODELOWANIE BAZ DANYCH, MODELE I DIAGRAMY

Posted on
Kursy Online SQL Server Bazy Danych Microsotf UML Projektowanie Modelowanie Andrzej Śmigielski

          Każdy stosunkowo duży system należy odpowiednio zaprojektować, wymodelować oraz opracować. Implementowana baza danych nie będzie raczej istniała sama dla siebie, tylko będzie tworzyła cały system, więc będzie składnikiem oprogramowania, aplikacji. Dlatego ważne jest, aby przedstawić całą koncepcję, a nie tylko jej część. W niniejszym wpisie zostaną omówione wszystkie te kwestie z perspektywy całego systemu, a […]

Bazy Danych MsSQL (SSMS)

KURSORY: CURSORS

Posted on
Kursy Online SQL Server Bazy Danych Microsotf Kursory Cursors Andrzej Śmigielski

KURSOR (CURSOR)             KURSOR jest strukturą umożliwiającą przetwarzanie wielu wierszy zwracanych w określonej kolejności przez zapytanie na zasadzie „wiersz po wierszu”. Implementacja kursora wymaga: ● deklaracji ● określenia sposobu działania ● zamknięcia ● zwolnienia zasobów. Powyższe właściwości pozwalają na zdefiniowanie wrażliwości kursora (SENSITIVITY), kierunku działania (FETCH) oraz dozwolonych operacji do wykonania na operowanym zbiorze.   […]

Bazy Danych MsSQL (SSMS)

HIERARCHICZNY TYP DANYCH: HIERARCHYID

Posted on
Kursy Online SQL Server Bazy Danych Microsotf Hierarchiczny Typ Danych HierarchyIds Andrzej Śmigielski

HIERARCHICZNY TYP DANYCH             Główną cechą, właściwością danych hierarchicznych są związki między danymi tego typu. Związki te polegają na tym, że jeden element jest nadrzędny lub podrzędny względem drugiego elementu. Relacje tego typu przyjęło się ogólnie nazywać relacją RODZIC – DZIECKO. Relację taką najlepiej przedstawia poniższa ilustracja – odwrócone drzewo:   Elementy struktury hierarchicznej: ● […]

Bazy Danych MsSQL (SSMS)

OBSŁUGA BŁĘDÓW: ERROR MESSAGE, RAISERROR, TRY I CATCH, THROW

Posted on
Kursy Online SQL Server Bazy Danych Microsotf Obsługa Błędów Error Message ErrorMessage Raiserror Try Catch Throw Andrzej Śmigielski

ERROR MESSAGE             ERROR MESSAGE to podstawowa, najprostsza forma informowania przez SQL Server o wystąpieniu wyjątku.   Składowe ERROR MESSAGE: ERROR NUMBER / Message Id Identyfikator błędu z tabeli systemowej sys.messages. ● Błędy o ID 50000 to błędy zdefiniowane przez użytkownika. ERROR SEVERITY Oznacza ważność błędu, która może być w przedziale od 0 do 25: […]

Bazy Danych MsSQL (SSMS)

WYZWALACZE: TRIGGERS

Posted on
Kursy Online SQL Server Bazy Danych Microsotf Wyzwalacze Triggers Andrzej Śmigielski

WYZWALACZ (TRIGGER)             Jest to nietypowy – z perspektywy uruchamiania – rodzaj procedury składowanej, która jest inicjowana automatycznie po określonym przez TRIGGER zdarzeniu na serwerze bazy danych.     WYZWALACZE (TRIGGERS) DZIELĄ SIĘ NA KILKA GRUP:   ● Wyzwalacze DML (Data Manipulation Language – język manipulowania danymi) są wykonywane w momencie, gdy użytkownik próbuje wykonać […]