Bazy Danych MsSQL (SSMS)

WYZWALACZE: TRIGGERS

Posted on
Kursy Online SQL Server Bazy Danych Microsotf Wyzwalacze Triggers Andrzej Śmigielski

WYZWALACZ (TRIGGER)             Jest to nietypowy – z perspektywy uruchamiania – rodzaj procedury składowanej, która jest inicjowana automatycznie po określonym przez TRIGGER zdarzeniu na serwerze bazy danych.     WYZWALACZE (TRIGGERS) DZIELĄ SIĘ NA KILKA GRUP:   ● Wyzwalacze DML (Data Manipulation Language – język manipulowania danymi) są wykonywane w momencie, gdy użytkownik próbuje wykonać […]

Bazy Danych MsSQL (SSMS)

MECHANIZMY AUTOMATYCZNE (SERVER AGENT): JOBS

Posted on
Kursy Online SQL Server Bazy Danych Microsotf Automatyzacja Job Agent Andrzej Śmigielski

MECHANIZM AUTOMATYCZNY (SERVER AGENT) – JOB             Jest to tak zwane „zadanie agenta”, czyli prostymi słowami mówiąc zadanie automatyczne, które wykonuje się wg określonego harmonogramu. W tym temacie pokażę Ci w jaki sposób utworzyć JOB’a krok po kroku w SQL Server Management Studio. Oczywiście całą procedurę tworzenia nowego JOB’a można zaimplementować w kodzie SQL, natomiast […]

Bazy Danych MsSQL (SSMS)

FUNKCJE I PROCEDURY W KODZIE CLR

Posted on
Kursy Online SQL Server Bazy Danych Microsotf Funkcje Procedury Kody Clr Andrzej Śmigielski

CLR             CLR (Common Language Runtime) zwane inaczej zintegrowanym CLR jest to dedykowana dla SQL Server’a wersja .NET. .NET z kolei jest to platforma programistyczna firmy Microsoft składająca się właśnie z CLR, czyli środowiska uruchomieniowego oraz wszelkich bibliotek klas (.dll) dystrybuujących standardową funkcjonalność aplikacji. Platforma ta nie jest bezpośrednio powiązana z jakimkolwiek językiem programowania, a […]

Bazy Danych MsSQL (SSMS)

IMPORT DANYCH Z PLIKU PŁASKIEGO: BULK INSERT

Posted on
Kursy Online SQL Server Bazy Danych Microsotf Import Bulk Insert Andrzej Śmigielski

BULK INSERT:   ● Opcja BULK INSERT umożliwia importowanie danych z heterogenicznych źródeł. W tym temacie zajmiemy się formatem plików płaskich, do których należą pliki tekstowe, czyli np. „.txt” czy „.csv”. ● Należy zachować szczególną ostrożność podczas importowania danych do tabeli, w której istnieją już inne dane, ponieważ może dojść do błędnej konwersji dotyczącej zazwyczaj […]

Bazy Danych MsSQL (SSMS)

WYSZUKIWANIE PEŁNOTEKSTOWE: FTS

Posted on
Kursy Online SQL Server Bazy Danych Microsotf Wyszukiwanie Pełnotekstowe FTS Full Text Search Andrzej Śmigielski

FTS (FULL-TEXT SEARCH)             FTS – Full-Text Search oznacza wyszukiwanie pełnotekstowe, będące mechanizmem dającym możliwość zaawansowanego wyszukiwania informacji w danych typu znakowego oraz w dokumentach i ich właściwościach. SQL Server posiada tak zwaną statystykę semantyczną pozwalającą nie tylko przeszukiwać samą zawartość danych ale także uwzględnia ich znaczenie. Daje to także możliwość wyszukiwania podobnych danych oraz […]