SQL: PODSTAWOWA SKŁADNIA ZAPYTAŃ

Kursy Online SQL Server Bazy Danych Microsotf Składnia SQL SELECT FROM TOP TIES DISTINCT WHERE GROUP BY HAVING ORDER BY Andrzej Śmigielski

SQL: PODSTAWOWA SKŁADNIA ZAPYTAŃ

 
          W podstawowej składni języka zapytań SQL musimy zapoznać się z fundamentalnymi słowami kluczowymi czy klauzulami,
które pozwolą nam na wyciąganie danych z tabel, określanie ilości tych danych, filtrowanie ich, grupowanie czy też odpowiednie sortowanie.
Poniżej przedstawiam Ci absolutne minimum, które musisz zrozumieć i opanować, aby móc wyciągać dane w najprostszy sposób:

SELECT
Jest to podstawowa klauzula do wykonywania zapytań, bez niej jest niemożliwe wyciągnięcie jakichkolwiek danych.
Za pomocą SELECT określane są widoki wyników zapytań w postaci kolumn.

FROM
Za pomocą FROM określamy źródła, z jakich mają być wyciągane dane, czyli między innymi tabele. Mogą to też być inne podzapytania, tzw. zapytania zagnieżdżone.

TOP
Pozwala na ograniczenie wyniku zapytania do wskazanej ilości elementów.

TIES
Prawidłowo używane jest razem z TOP oraz ORDER BY i pozwala na uwzględnienie powtórzeń występujących w pierwszych zwróconych wierszach, w skrócie obsługuje „ex aequo”.

DISTINCT
Umożliwia wyeliminowanie duplikatów w wyniku zapytania.

WHERE
Klauzula WHERE służy do definiowana warunków zapytania w celu ograniczenia wyników zapytania do określonych kryteriów. WHERE jest filtrem stosowanym na poziomie wierszy.

GROUP BY
Klauzula GROUP BY umożliwia grupowanie wyników zapytania.

HAVING
Klauzula HAVING służy do definiowana warunków zapytania w celu ograniczenia wyników zapytania do określonych kryteriów.
HAVING jest filtrem stosowanym na poziomie grup (GROUP BY), a nie wierszy jak to jest w przypadku WHERE.

ORDER BY
Pozwala sortować wyniki zapytania po wskazanych kolumnach wg kolejności rosnącej lub malejącej.
 
 

PLIK DO ŚCIĄGNIĘCIA:

1. 017_Podstawowa_Skladnia_Zapytan.sql
 

KURSY SQL ONLINE