Bazy Danych MsSQL (SSMS)

PROBLEM ZE ZMIENNYMI I FUNKCJĄ CAST ?

Posted on
Kursy Online SQL Server Bazy Danych Microsotf Problem zmienne funkcja CAST Andrzej Śmigielski

PROBLEM ZE ZMIENNYMI I FUNKCJĄ CAST             OPIS PROBLEMU: Problem dotyczy zmiennej VARCHAR – czy jeżeli nie przypiszemy w nawiasie żadnej liczby określającej ilość znaków oznacza to że długość może być bez limitu? Przykład: DECLARE @IntCast1 INT = 100 SELECT CAST(@IntCast1 AS VARCHAR) Czy tutaj (powyżej) nie musimy w nawiasie dla VARCHAR dawac ilości znaków? […]

Bazy Danych MsSQL (SSMS)

TYPY ZŁĄCZEŃ TABEL: JOIN (INNER, OUTER, LEFT, RIGHT, FULL, CROSS, SELF, APPLY)

Posted on
Kursy Online SQL Server Bazy Danych Microsotf Składnia SQL TYPY ZŁĄCZEŃ TABEL JOIN INNER OUTER LEFT RIGHT FULL CROSS SELF APPLY Andrzej Śmigielski

TYPY ZŁĄCZEŃ TABEL: JOIN (INNER, OUTER, LEFT, RIGHT, FULL, CROSS, SELF, APPLY)             Łączenie wielu tabel umożliwia pobieranie danych z wielu źródeł. Chcąc otrzymać dane z więcej niż jednego źródła, czyli tabeli musimy je ze sobą odpowiednio połączyć i/lub określić warunki, według których ma zostać dokonane ich połączenie. Mówiąc prostymi słowami: po czym łączymy i […]

Bazy Danych MsSQL (SSMS)

SQL: PODSTAWOWA SKŁADNIA ZAPYTAŃ

Posted on
Kursy Online SQL Server Bazy Danych Microsotf Składnia SQL SELECT FROM TOP TIES DISTINCT WHERE GROUP BY HAVING ORDER BY Andrzej Śmigielski

SQL: PODSTAWOWA SKŁADNIA ZAPYTAŃ             W podstawowej składni języka zapytań SQL musimy zapoznać się z fundamentalnymi słowami kluczowymi czy klauzulami, które pozwolą nam na wyciąganie danych z tabel, określanie ilości tych danych, filtrowanie ich, grupowanie czy też odpowiednie sortowanie. Poniżej przedstawiam Ci absolutne minimum, które musisz zrozumieć i opanować, aby móc wyciągać dane w najprostszy […]

Bazy Danych MsSQL (SSMS)

ALTERNATYWA DLA KURSORA

Posted on
Kursy Online SQL Server Bazy Danych Microsotf Kursor XML Andrzej Śmigielski

ALTERNATYWA DLA KURSORA             Bardzo ważną rzeczą jest umiejętność dopasowania najoptymalniejszego rozwiązania w konkretnym przypadku. Do tego wymagana jest szczegółowa wiedza, która pozwoli Tobie podejść do jednego problemu na wiele sposobów, przetestować rozwiązania i wybrać optymalne. Nie ma złotego środka w programowaniu baz danych, do każdego problemu należy podchodzić indywidualnie. W jednym przypadku dane rozwiązanie […]

Bazy Danych MsSQL (SSMS)

SQL – PĘTLA W PĘTLI

Posted on
Kursy Online SQL Server Bazy Danych Microsotf Pętla Loop Kursor While CTE Andrzej Śmigielski

SQL – PĘTLA W PĘTLI             Czasami istnieje potrzeba zaimplementowania pętli w pętli. W zależności od potrzeby, ten sam efekt można uzyskać na kilka sposobów, np za pomocą rekursywnego CTE, WHILE lub KURSORA. CTE (Common Table Expression) jest to jedno z wielu rozwiązań mających na celu „ułatwienie życia” developerowi w implementacji skomplikowanych rozwiązań – a […]