Bazy Danych MsSQL (SSMS)

SQL – PĘTLA W PĘTLI

Posted on
Kursy Online SQL Server Bazy Danych Microsotf Pętla Loop Kursor While CTE Andrzej Śmigielski

SQL – PĘTLA W PĘTLI             Czasami istnieje potrzeba zaimplementowania pętli w pętli. W zależności od potrzeby, ten sam efekt można uzyskać na kilka sposobów, np za pomocą rekursywnego CTE, WHILE lub KURSORA. CTE (Common Table Expression) jest to jedno z wielu rozwiązań mających na celu „ułatwienie życia” developerowi w implementacji skomplikowanych rozwiązań – a […]

Bazy Danych MsSQL (SSMS)

INSTALACJA MsSQL SERVER

Posted on
Kursy Online SQL Server Bazy Danych Microsotf Instalacja SSMS Andrzej Śmigielski

INSTALACJA MsSQL SERVER             W tej lekcji zainstalujemy MsSQL Server Developer i na takiej wersji są oparte moje szkolenia. Sama wersja (w sensie 2012, 2014, 2016 czy 2017) nie ma większego znaczenia lecz między innymi w zależności od systemu operacyjnego na jakim pracujemy (co w tym przypadku jest kluczowe) mamy możliwość instalacji różnych wersji, co […]

Bazy Danych MsSQL (SSMS)

ŚRODOWISKO PROGRAMISTYCZNE SSMS (SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO)

Posted on
Kursy Online SQL Server Bazy Danych Microsotf SSMS Andrzej Śmigielski

ŚRODOWISKO PROGRAMISTYCZNE SSMS (SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO)             W tym wpisie przedstawię Ci i omówię główne obszary interfejsu SSMS. Na początku, aby móc w ogóle korzystać ze środowiska programistycznego uruchomimy określone serwisy, które podczas instalacji ustawiliśmy na manualne uruchamianie. Gdybyśmy pracowali na serwerze to dobrze byłoby ustawić wymagane serwisy na automatyczne uruchamianie, co przyśpieszy ich […]

Bazy Danych MsSQL (SSMS)

TYPY DANYCH

Posted on
Kursy Online SQL Server Bazy Danych Microsotf Typy Danych Andrzej Śmigielski

TYPY DANYCH W MsSQL SERVER             Temat ten jest bardzo istotny z perspektywy projektowania struktur bazodanowych i koniecznie trzeba go dokładnie poznać, aby nauczyć się prawidłowego wykorzystywania wiedzy na tym poziomie. To, jakie typy danych będziemy wykorzystywać i w jaki sposób ma wpływ na wiele aspektów: ● używane miejsce ● potencjalne błędy, problemy i anomalia […]

Bazy Danych MsSQL (SSMS)

TWORZENIE TABEL (CREATE) I ICH ZMIANA (ALTER)

Posted on
Kursy Online SQL Server Bazy Danych Microsotf Tworzenie Modyfikowanie Tabele Create Alter Table Andrzej Śmigielski

TWORZENIE TABEL (CREATE TABLE)             Tabele w Ms SQL Server implementuje się za pomocą polecenia CREATE TABLE .   PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE TABEL W RELACYJNYCH BAZACH DANYCH: ● Każda tabela ma unikalną i jednoznaczną nazwę ● Każda kolumna danej tabeli ma unikalną i jednoznaczną nazwę ● Niedopuszczalna redundancja danych ● Każdy wiersz danej tabeli musi […]