Bazy Danych MsSQL (SSMS)

INSTALACJA MsSQL SERVER

Posted on
Kursy Online SQL Server Bazy Danych Microsotf Instalacja SSMS Andrzej Śmigielski

INSTALACJA MsSQL SERVER             W tej lekcji zainstalujemy MsSQL Server Developer i na takiej wersji są oparte moje szkolenia. Sama wersja (w sensie 2012, 2014, 2016 czy 2017) nie ma większego znaczenia lecz między innymi w zależności od systemu operacyjnego na jakim pracujemy (co w tym przypadku jest kluczowe) mamy możliwość instalacji różnych wersji, co […]

Bazy Danych MsSQL (SSMS)

ŚRODOWISKO PROGRAMISTYCZNE SSMS (SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO)

Posted on
Kursy Online SQL Server Bazy Danych Microsotf SSMS Andrzej Śmigielski

ŚRODOWISKO PROGRAMISTYCZNE SSMS (SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO)             W tym wpisie przedstawię Ci i omówię główne obszary interfejsu SSMS. Na początku, aby móc w ogóle korzystać ze środowiska programistycznego uruchomimy określone serwisy, które podczas instalacji ustawiliśmy na manualne uruchamianie. Gdybyśmy pracowali na serwerze to dobrze byłoby ustawić wymagane serwisy na automatyczne uruchamianie, co przyśpieszy ich […]

Bazy Danych MsSQL (SSMS)

TYPY DANYCH

Posted on
Kursy Online SQL Server Bazy Danych Microsotf Typy Danych Andrzej Śmigielski

TYPY DANYCH W MsSQL SERVER             Temat ten jest bardzo istotny z perspektywy projektowania struktur bazodanowych i koniecznie trzeba go dokładnie poznać, aby nauczyć się prawidłowego wykorzystywania wiedzy na tym poziomie. To, jakie typy danych będziemy wykorzystywać i w jaki sposób ma wpływ na wiele aspektów: ● używane miejsce ● potencjalne błędy, problemy i anomalia […]

Bazy Danych MsSQL (SSMS)

TWORZENIE TABEL (CREATE) I ICH ZMIANA (ALTER)

Posted on
Kursy Online SQL Server Bazy Danych Microsotf Tworzenie Modyfikowanie Tabele Create Alter Table Andrzej Śmigielski

TWORZENIE TABEL (CREATE TABLE)             Tabele w Ms SQL Server implementuje się za pomocą polecenia CREATE TABLE .   PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE TABEL W RELACYJNYCH BAZACH DANYCH: ● Każda tabela ma unikalną i jednoznaczną nazwę ● Każda kolumna danej tabeli ma unikalną i jednoznaczną nazwę ● Niedopuszczalna redundancja danych ● Każdy wiersz danej tabeli musi […]

Bazy Danych MsSQL (SSMS)

WSPÓŁBIEŻNOŚĆ

Posted on
Kursy Online SQL Server Bazy Danych Microsotf Współbieżność Poziomy Izolacji Transakcji Read Uncommitted Committed Repeatable Serializable Snapshot Andrzej Śmigielski

WSPÓŁBIEŻNOŚĆ             Zwana inaczej dostępem współdzielonym lub wielodostępem sieciowym – jest to jednoczesne przetwarzanie dzielonych zasobów przez więcej niż jeden proces.   Przy tego typu przetwarzaniu danych może dochodzić do wielu problemów: ● Wycofanej modyfikacji (dirty reads) Dotyczy odczytu danych zmodyfikowanych przez innego użytkownika, które zostaną ponownie zmodyfikowane. ● Utraconej modyfikacji (lost updates) Dotyczy modyfikacji […]