ŚRODOWISKO PROGRAMISTYCZNE SSMS (SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO)

Kursy Online SQL Server Bazy Danych Microsotf SSMS Andrzej Śmigielski

ŚRODOWISKO PROGRAMISTYCZNE SSMS (SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO)

 
          W tym wpisie przedstawię Ci i omówię główne obszary interfejsu SSMS.
Na początku, aby móc w ogóle korzystać ze środowiska programistycznego uruchomimy określone serwisy, które podczas instalacji ustawiliśmy na manualne uruchamianie.
Gdybyśmy pracowali na serwerze to dobrze byłoby ustawić wymagane serwisy na automatyczne uruchamianie, co przyśpieszy ich odpalenie np. podczas restartu serwera.
Żeby je uruchomić, to należy otworzyć managera „SQL Server 2014 Configuration Manager”, który możesz znaleźć w menu „Start” / „Wyszukaj programy i pliki”.
Interfejs tego managera wygląda następująco:

Programowanie SQL Bazy Danych Server Management Studio SSMS

TRZEBA URUCHOMIĆ DWA SERWISY (klikając PPM):

SQL Serwer (TwojaNazwaSerwera)
SQL Server Browser

Po ich uruchomieniu otwórz program „SQL Server Management Studio”, który możesz znaleźć w menu „Start” / „Wyszukaj programy i pliki” wpisując „ssms.exe”
Na początku wyświetli się okno połączenia do serwera,w którym wybieramy:
Server type: Database Engine
Server name: Komputer\Użytkownik
Authentication: Windows Authentication
… i klikamy „Connect”:

Programowanie SQL Bazy Danych Server Management Studio SSMS

Teraz widać, że zostaliśmy podłączeni do serwera:

Programowanie SQL Bazy Danych Server Management Studio SSMS

Po naciśnięciu (Ctrl + N) lub kliknięciu w „New Query” otworzy się okno do implementacji skryptów SQL.

Na samym początku poświęć kilka minut na wstępny, ogólny przegląd menu oraz przycisków na interfejsie.
W kolejnych wpisach będziemy je wspólnie, sukcesywnie odkrywać i poznawać.
 
 

PLIKI DO ŚCIĄGNIĘCIA:

1. 002_Srodowisko_Programistyczne_SSMS.sql
 

1. Po ściągnięciu skryptu na dysk wystarczy przeciągnąć go do SSMS.
2. Wystarczy nacisnąć „F5”, czyli „Execute” – spowoduje to utworzenie nowej bazy danych o nazwie „BazyDanychMsSQL_KursOnLine_Free”.
3. Żeby była ona widoczna w panelu „Object Explorer” to wystarczy użyć PPM na węźle „Databases” i kliknąć „Refresh”:

Programowanie SQL Bazy Danych Server Management Studio SSMS

 

KURSY SQL ONLINE