Bazy Danych MsSQL (SSMS)

ALTERNATYWA DLA KURSORA

Posted on
Kursy Online SQL Server Bazy Danych Microsotf Kursor XML Andrzej Śmigielski

ALTERNATYWA DLA KURSORA             Bardzo ważną rzeczą jest umiejętność dopasowania najoptymalniejszego rozwiązania w konkretnym przypadku. Do tego wymagana jest szczegółowa wiedza, która pozwoli Tobie podejść do jednego problemu na wiele sposobów, przetestować rozwiązania i wybrać optymalne. Nie ma złotego środka w programowaniu baz danych, do każdego problemu należy podchodzić indywidualnie. W jednym przypadku dane rozwiązanie […]

Bazy Danych MsSQL (SSMS)

SQL – PĘTLA W PĘTLI

Posted on
Kursy Online SQL Server Bazy Danych Microsotf Pętla Loop Kursor While CTE Andrzej Śmigielski

SQL – PĘTLA W PĘTLI             Czasami istnieje potrzeba zaimplementowania pętli w pętli. W zależności od potrzeby, ten sam efekt można uzyskać na kilka sposobów, np za pomocą rekursywnego CTE, WHILE lub KURSORA. CTE (Common Table Expression) jest to jedno z wielu rozwiązań mających na celu „ułatwienie życia” developerowi w implementacji skomplikowanych rozwiązań – a […]

Bazy Danych MsSQL (SSMS)

INSTALACJA MsSQL SERVER

Posted on
Kursy Online SQL Server Bazy Danych Microsotf Instalacja SSMS Andrzej Śmigielski

INSTALACJA MsSQL SERVER             W tej lekcji zainstalujemy MsSQL Server Developer i na takiej wersji są oparte moje szkolenia. Sama wersja (w sensie 2012, 2014, 2016 czy 2017) nie ma większego znaczenia lecz między innymi w zależności od systemu operacyjnego na jakim pracujemy (co w tym przypadku jest kluczowe) mamy możliwość instalacji różnych wersji, co […]

Bazy Danych MsSQL (SSMS)

ŚRODOWISKO PROGRAMISTYCZNE SSMS (SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO)

Posted on
Kursy Online SQL Server Bazy Danych Microsotf SSMS Andrzej Śmigielski

ŚRODOWISKO PROGRAMISTYCZNE SSMS (SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO)             W tym wpisie przedstawię Ci i omówię główne obszary interfejsu SSMS. Na początku, aby móc w ogóle korzystać ze środowiska programistycznego uruchomimy określone serwisy, które podczas instalacji ustawiliśmy na manualne uruchamianie. Gdybyśmy pracowali na serwerze to dobrze byłoby ustawić wymagane serwisy na automatyczne uruchamianie, co przyśpieszy ich […]

Bazy Danych MsSQL (SSMS)

TYPY DANYCH

Posted on
Kursy Online SQL Server Bazy Danych Microsotf Typy Danych Andrzej Śmigielski

TYPY DANYCH W MsSQL SERVER             Temat ten jest bardzo istotny z perspektywy projektowania struktur bazodanowych i koniecznie trzeba go dokładnie poznać, aby nauczyć się prawidłowego wykorzystywania wiedzy na tym poziomie. To, jakie typy danych będziemy wykorzystywać i w jaki sposób ma wpływ na wiele aspektów: ● używane miejsce ● potencjalne błędy, problemy i anomalia […]

Bazy Danych MsSQL (SSMS)

TWORZENIE TABEL (CREATE) I ICH ZMIANA (ALTER)

Posted on
Kursy Online SQL Server Bazy Danych Microsotf Tworzenie Modyfikowanie Tabele Create Alter Table Andrzej Śmigielski

TWORZENIE TABEL (CREATE TABLE)             Tabele w Ms SQL Server implementuje się za pomocą polecenia CREATE TABLE .   PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE TABEL W RELACYJNYCH BAZACH DANYCH: ● Każda tabela ma unikalną i jednoznaczną nazwę ● Każda kolumna danej tabeli ma unikalną i jednoznaczną nazwę ● Niedopuszczalna redundancja danych ● Każdy wiersz danej tabeli musi […]

Bazy Danych MsSQL (SSMS)

WSPÓŁBIEŻNOŚĆ

Posted on
Kursy Online SQL Server Bazy Danych Microsotf Współbieżność Poziomy Izolacji Transakcji Read Uncommitted Committed Repeatable Serializable Snapshot Andrzej Śmigielski

WSPÓŁBIEŻNOŚĆ             Zwana inaczej dostępem współdzielonym lub wielodostępem sieciowym – jest to jednoczesne przetwarzanie dzielonych zasobów przez więcej niż jeden proces.   Przy tego typu przetwarzaniu danych może dochodzić do wielu problemów: ● Wycofanej modyfikacji (dirty reads) Dotyczy odczytu danych zmodyfikowanych przez innego użytkownika, które zostaną ponownie zmodyfikowane. ● Utraconej modyfikacji (lost updates) Dotyczy modyfikacji […]

Bazy Danych MsSQL (SSMS)

UML: PROJEKTOWANIE I MODELOWANIE BAZ DANYCH, MODELE I DIAGRAMY

Posted on
Kursy Online SQL Server Bazy Danych Microsotf UML Projektowanie Modelowanie Andrzej Śmigielski

          Każdy stosunkowo duży system należy odpowiednio zaprojektować, wymodelować oraz opracować. Implementowana baza danych nie będzie raczej istniała sama dla siebie, tylko będzie tworzyła cały system, więc będzie składnikiem oprogramowania, aplikacji. Dlatego ważne jest, aby przedstawić całą koncepcję, a nie tylko jej część. W niniejszym wpisie zostaną omówione wszystkie te kwestie z perspektywy całego systemu, a […]

Bazy Danych MsSQL (SSMS)

KURSORY: CURSORS

Posted on
Kursy Online SQL Server Bazy Danych Microsotf Kursory Cursors Andrzej Śmigielski

KURSOR (CURSOR)             KURSOR jest strukturą umożliwiającą przetwarzanie wielu wierszy zwracanych w określonej kolejności przez zapytanie na zasadzie „wiersz po wierszu”. Implementacja kursora wymaga: ● deklaracji ● określenia sposobu działania ● zamknięcia ● zwolnienia zasobów. Powyższe właściwości pozwalają na zdefiniowanie wrażliwości kursora (SENSITIVITY), kierunku działania (FETCH) oraz dozwolonych operacji do wykonania na operowanym zbiorze.   […]

Bazy Danych MsSQL (SSMS)

HIERARCHICZNY TYP DANYCH: HIERARCHYID

Posted on
Kursy Online SQL Server Bazy Danych Microsotf Hierarchiczny Typ Danych HierarchyIds Andrzej Śmigielski

HIERARCHICZNY TYP DANYCH             Główną cechą, właściwością danych hierarchicznych są związki między danymi tego typu. Związki te polegają na tym, że jeden element jest nadrzędny lub podrzędny względem drugiego elementu. Relacje tego typu przyjęło się ogólnie nazywać relacją RODZIC – DZIECKO. Relację taką najlepiej przedstawia poniższa ilustracja – odwrócone drzewo:   Elementy struktury hierarchicznej: ● […]

Bazy Danych MsSQL (SSMS)

OBSŁUGA BŁĘDÓW: ERROR MESSAGE, RAISERROR, TRY I CATCH, THROW

Posted on
Kursy Online SQL Server Bazy Danych Microsotf Obsługa Błędów Error Message ErrorMessage Raiserror Try Catch Throw Andrzej Śmigielski

ERROR MESSAGE             ERROR MESSAGE to podstawowa, najprostsza forma informowania przez SQL Server o wystąpieniu wyjątku.   Składowe ERROR MESSAGE: ERROR NUMBER / Message Id Identyfikator błędu z tabeli systemowej sys.messages. ● Błędy o ID 50000 to błędy zdefiniowane przez użytkownika. ERROR SEVERITY Oznacza ważność błędu, która może być w przedziale od 0 do 25: […]

Bazy Danych MsSQL (SSMS)

WYZWALACZE: TRIGGERS

Posted on
Kursy Online SQL Server Bazy Danych Microsotf Wyzwalacze Triggers Andrzej Śmigielski

WYZWALACZ (TRIGGER)             Jest to nietypowy – z perspektywy uruchamiania – rodzaj procedury składowanej, która jest inicjowana automatycznie po określonym przez TRIGGER zdarzeniu na serwerze bazy danych.     WYZWALACZE (TRIGGERS) DZIELĄ SIĘ NA KILKA GRUP:   ● Wyzwalacze DML (Data Manipulation Language – język manipulowania danymi) są wykonywane w momencie, gdy użytkownik próbuje wykonać […]

Bazy Danych MsSQL (SSMS)

MECHANIZMY AUTOMATYCZNE (SERVER AGENT): JOBS

Posted on
Kursy Online SQL Server Bazy Danych Microsotf Automatyzacja Job Agent Andrzej Śmigielski

MECHANIZM AUTOMATYCZNY (SERVER AGENT) – JOB             Jest to tak zwane „zadanie agenta”, czyli prostymi słowami mówiąc zadanie automatyczne, które wykonuje się wg określonego harmonogramu. W tym temacie pokażę Ci w jaki sposób utworzyć JOB’a krok po kroku w SQL Server Management Studio. Oczywiście całą procedurę tworzenia nowego JOB’a można zaimplementować w kodzie SQL, natomiast […]

Bazy Danych MsSQL (SSMS)

FUNKCJE I PROCEDURY W KODZIE CLR

Posted on
Kursy Online SQL Server Bazy Danych Microsotf Funkcje Procedury Kody Clr Andrzej Śmigielski

CLR             CLR (Common Language Runtime) zwane inaczej zintegrowanym CLR jest to dedykowana dla SQL Server’a wersja .NET. .NET z kolei jest to platforma programistyczna firmy Microsoft składająca się właśnie z CLR, czyli środowiska uruchomieniowego oraz wszelkich bibliotek klas (.dll) dystrybuujących standardową funkcjonalność aplikacji. Platforma ta nie jest bezpośrednio powiązana z jakimkolwiek językiem programowania, a […]

Bazy Danych MsSQL (SSMS)

IMPORT DANYCH Z PLIKU PŁASKIEGO: BULK INSERT

Posted on
Kursy Online SQL Server Bazy Danych Microsotf Import Bulk Insert Andrzej Śmigielski

BULK INSERT:   ● Opcja BULK INSERT umożliwia importowanie danych z heterogenicznych źródeł. W tym temacie zajmiemy się formatem plików płaskich, do których należą pliki tekstowe, czyli np. „.txt” czy „.csv”. ● Należy zachować szczególną ostrożność podczas importowania danych do tabeli, w której istnieją już inne dane, ponieważ może dojść do błędnej konwersji dotyczącej zazwyczaj […]

Bazy Danych MsSQL (SSMS)

WYSZUKIWANIE PEŁNOTEKSTOWE: FTS

Posted on
Kursy Online SQL Server Bazy Danych Microsotf Wyszukiwanie Pełnotekstowe FTS Full Text Search Andrzej Śmigielski

FTS (FULL-TEXT SEARCH)             FTS – Full-Text Search oznacza wyszukiwanie pełnotekstowe, będące mechanizmem dającym możliwość zaawansowanego wyszukiwania informacji w danych typu znakowego oraz w dokumentach i ich właściwościach. SQL Server posiada tak zwaną statystykę semantyczną pozwalającą nie tylko przeszukiwać samą zawartość danych ale także uwzględnia ich znaczenie. Daje to także możliwość wyszukiwania podobnych danych oraz […]